Archive

ซอสหอยนางรม ตราฉลากเงิน รุ่นถุง 1000 กรัม จำนวนต่อกล่อง: 12 ขวด ขนาดกล่อง (กว้าง x ยาว x สูง): 24.1 ซม x 40.6 ซม x 22.9 ซม น้ำหนักต่อกล่อง: 13 กิโลกรัม...

ซอสหอยนางรม ตราฉลากเงิน แกลลอน 5 ลิตร จำนวนต่อกล่อง: 4 แกลลอน ขนาดกล่อง (กว้าง x ยาว x สูง): 26.7 ซม x 38.7 ซม x 31.1 ซม น้ำหนักต่อกล่อง: 24 กิโลกรัม...

ซอสหอยนางรม ตราฉลากเงิน รุ่นกระปุก 850 กรัม จำนวนต่อกล่อง: 12 กระปุก ขนาดกล่อง (กว้าง x ยาว x สูง): 29.5 ซม x 39.4 ซม x 16.8 ซม น้ำหนักต่อกล่อง: 12 กิโลกรัม...

ซอสหอยนางรม ตราฉลากเงิน แกลลอน 1 ลิตร จำนวนต่อกล่อง: 12 แกลลอน ขนาดกล่อง (กว้าง x ยาว x สูง): 31.4 ซม x 38.4 ซม x 16.5 ซม น้ำหนักต่อกล่อง: 15 กิโลกรัม...